0u20

Stap dichterbij sporthal voor Noorderwijk en Morkhoven

De Herentalse deelgemeenten Noorderwijk en Morkhoven staan opnieuw een stap dichter bij een nieuwe sporthal. Zopas werd nog een offerte ingediend voor de bouw van de sporthal, samen met een voorstel tot erfpacht voor een aantal percelen aan de huidige sporthal van Noorderwijk.

Noorderwijk en Morkhoven willen al jaren een nieuwe sporthal. De volgende stap in de procedure is de evaluatie van de offerte. Nadat de offerte en de erfpacht regelmatig verklaard zijn, wordt de offerte verder uitgewerkt, en starten de onderhandelingen over een aantal modaliteiten. 

Dit hele proces zal enkele maanden in beslag nemen. Daarna kan de opdracht gegund worden. Na de sluiting van de opdracht heeft de opdrachtnemer 12 maanden tijd om een omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen. De uitvoeringstermijn van de opdracht bedraagt 22 kalendermaanden.