4u49

Sloop gemeenteschool Berlaar opnieuw stilgelegd

De sloop van de oude gemeenteschool in Berlaar ligt voor de derde keer stil. De buurtbewoners dienden opnieuw een klacht in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De oude school moet plaats maken voor een administratief centrum. Maar de plannen zijn veel te ambitieus volgens de buurt. De oude school heeft ook een erfgoedwaarde en kan dus best gerenoveerd in plaats van afgebroken worden.
insluiten