12u33

Seniorenweek Balen grotendeels afgelast

De Seniorenweek in Balen gaat niet door. Door de vierde coronagolf vindt de gemeente het niet verantwoord om veel mensen bij elkaar te brengen. De meeste activiteiten worden uitgesteld naar volgend jaar.

Alleen de sessie 'Rouw en Verlies' op 18 november om 14 uur en het Buurtrestaurant op 16 november gaan wel door. Het optreden van Gary Gielen wordt verplaatst naar 17 juni 2022. 

Alle ingeschreven personen worden persoonlijk gecontacteerd door de medewerkers van VC De Kruierie en ook de terugbetaling verloopt volledig automatisch. Je hoeft hier dus zelf geen actie voor te ondernemen.