3u16

Retiese kinderen vieren Sinte-Mette

Retie is vandaag in de ban van Sinte Mette, het naamfeest van de patroonheilige Sint-Maarten. En traditioneel zijn de kinderen dan al vroeg op pad om van deur tot deur te gaan en uit volle borst het Sint-Mettelied te zingen. Zo proberen ze zoveel mogelijk snoep te verzamelen.

En ook vanavond gaat het feest nog door. Dan worden de Sint-Maartenvuren ontstoken en komt heel het dorp samen om te genieten van warmte en gezelligheid. Straks meer in RTV Vandaag.

Foto: RTV