3u48
De wereld vandaag
donderdag 24 september
19°C
0 km

Restauratiepremie voor de pastorij in het begijnhof van Lier

De vroegere pastorie van het begijnhof in Lier krijgt een premie van de Vlaamse regering. Daarmee zullen de huidige eigenaars zowel de buitenkant als het interieur van de pastorij in het begijnhof kunnen restaureren. Nadat het monument is opgeknapt, zal het gebruikt worden als woning. De kerkfabriek verkocht in 2018 de pastorie. Het gebouw is een beschermd monument uit de 2de helft van de 19de eeuw en stond al jaren te verkommeren.

Restauratie begijnhof zelf

De Vlaamse regering kende eerder ook al 12,9 miljoen euro subsidie toe voor de restauratie van het begijnhof zelf. Stad en OCMW Lier spreiden die werkzaamheden over vijf jaar.

Het begijnhof is samen met het stadhuis, het belfort en de Sint-Gummaruskerk één van de belangrijkste monumenten van de stad Lier.