19u09

Putte creëert in het centrum groenzone voor natuurbeleving

Door de toename aan meergezinswoningen stijgt de nood aan publiek groen in het centrum van Putte. Na de groene heraanleg van het kerkplein is er nu vooral nood aan een ruimte op wandelafstand waar inwoners actief aan groen- en natuurbeleving kunnen doen.

Die komt er nu aan het Lijsternest. Daar vond de gemeente een geschikte ruimte van 1,5 ha. De zone is langs verschillende wegen vanuit de kern van Putte vlot bereikbaar voor zowel wandelaars als fietsers. Met de landbouwer die deze gronden bewerkt, werd een overeenkomst van pachtruil afgesloten. De gemeente kan hier vanaf volgend jaar een groenzone inrichten.

Hondenlosloopzone

De invulling wordt nog verder uitgewerkt. Er wordt vooral ingezet op het landschappelijk en natuurlijk karakter van de zone. Naast een hondenlosloopweide wordt gedacht aan een pick-nickplaats, aansluitingen op trage verbindingen, een natuurlijke speelzone, rustplekken, natuurbeleving, …