9u21

Provincie wil renovatie Warande betalen

Het provinciebestuur wil zelf investeren in de renovatie van cultuurhuis De Warande in Turnhout. Dat lijkt logisch, want de provincie is zelf eigenaar van het gebouw. Maar cultuur is niet langer een bevoegdheid van de provincie. Toch wil die nu 12 miljoen euro uittrekken voor de broodnodige restauratie van de schouwburg.