7u51

Provincie geeft toch vergunning voor slachthuis Oevel

Het provinciebestuur heeft dan toch een milieuvergunning toegekend voor een nieuw slachthuis in Oevel bij Westerlo. Tegen de plannen is er heel wat protest van buurtbewoners. En ook het gemeentebestuur had een negatief advies gegeven. Aan de vergunning zijn strenge voorwaarden verbonden om de verkeersoverlast en geurhinder te beperken, maar die zijn naast kwestie, zegt het actiecomité, dat vindt dat de provincie de kans laat liggen om dit soort bedrijven in te planten waar het hoort, ver van een woonkern.
insluiten