18u24

Plannen voor ventwegen langs Ring van Retie

Om de verkeersdruk in het centrum van Retie te verminderen, zijn er plannen om de ring rond Retie (R18) her in te richten. De ring krijgt ventwegen en ter hoogte van de kruispunten komen er enkelrichtingsfietspaden in asfalt. "Dat moet de verkeersveiligheid en leefbaarheid op de ring verbeteren", klinkt het.

De werken zullen ten vroegste in de loop van volgend jaar starten. En die zullen ingrijpend zijn. Want naast de totale herinrichting van de weg, zal ook de riolering aangepakt worden. 

"De nieuwe ring (R18), Pijlstraat, Sint-Paulusstraat en Nieuwstraat, wordt heringericht met ventwegen", zegt minister van Mobiliteit Lydia Peeters. "De centrale rijbaan krijgt aan beide kanten een groenzone met bomen of hagen en behoudt haar snelheidsregime van 50km/u. De ventwegen liggen tussen de groenzone en de woningen en krijgen een maximumsnelheid van 30km/u. Dit zorgt ervoor dat het doorgaand en plaatselijk verkeer van elkaar wordt gescheiden."

Onteigeningen

Voor de heraanleg zullen er ook onteigeningen (van onder meer voortuinen of opritten) nodig zijn. Die procedure zou de timing van de werken nog grondig kunnen verstoren. Volgens de huidige planning zouden de voorbereidende nutswerken in de lente van 2022 van start kunnen gaan.

Vanavond is er een infovergadering voor de buurtbewoners in GC Den Dries. Daar zullen de plannen toegelicht worden.