7u08

Paulien De Groote overleden

De Bonheidense Paulien De Groote die in Vlaanderen bekendheid kreeg via het één programma "m/v/x" is uit het leven gestapt. De vrouw had zich een paar maand geleden nog geëngageerd voor Open VLD in haar gemeente en stond er op de lijst voor de verkiezingen. Paulien De Groote was transgender en zorgde via het één-programma voor meer bekendheid van de transgenderproblematiek en meer begrip. Op haar facebookpagina betuigen heel veel mensen respect en tonen ze hun verdriet. Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op de hulptelefoonlijn 1813 of op de website 1813.be.