17u36

Overlevingskansen borstkanker in AZ Turnhout en AZ Mechelen

De overlevingskansen voor patiënten met borstkanker is de afgelopen jaren met ongeveer 3 procent gestegen. Vooral wie behandeld wordt bij een erkende borstkliniek, heeft een grotere overlevingskans. Dat bijkt uit cijfers van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg of VIKZ. RTV_Vandaag ging langs bij AZ Sint-Maarten Mechelen en AZ Turnhout.

AZ St.-Maarten

In het AZ Sint-Maarten vind je zo'n kliniek met zo'n 180patiënten per jaar. Het ziekenhuis haalt een mooie score, hoger dan gemiddeld in het rapport van het VIKZ en is daarmee zeer tevreden. De coördinator van de borstkliniek, Patrick Berteloot, maakt wel de kantekening dat cijfers altijd geïnterpreteerd moeten worden. Een mindere score duidt niet automatisch op mindere zorg.

AZ Turnhout

Bij het AZ Turnhout valt op dat de overlevingskans van borstkankerpatiënten iets lager ligt dan bij andere borstkankercentra. Maar dat heeft te maken -zegt het ziekenhuis- met het feit dat er tijdens de onderzoeksperiode een grote groep mensen in het ziekenhuis lag met een agressieve vorm van borstkanker die moeilijk te genezen is. In het AZ Turnhout worden jaarlijks zo'n 200 mensen behandeld voor borstkanker. Daarmee is het ziekenhuis één van de grootste borstklinieken van België.

Ook hier merken ze dat de behandelingsmethoden en dus ook de kans op overleving er sterk op vooruit gaan. Dat blijkt ook uit een groot onderzoek vanuit Vlaanderen. AZ Turnhout heeft dus de afgelopen jaren veel patiënten binnengekregen met een agressieve vorm van borstkanker, die moeilijk te genezen is. Waarom er net in onze regio meer van die patiënten zijn, is niet duidelijk.