4u28

Ook vervuiling met PFOS in Willebroek: in Broek De Naeyer en Fabrieksloop

Ook in Willebroek zijn er verhoogde PFOS-waarden gemeten in het provinciaal domein Broek De Naeyer en in de Fabrieksloop. Dat is de beek die het afvalwater van de vroegere papierfabriek afvoerde. Dat blijkt uit een rapport van afvalstoffenmaatschappij OVAM waarvan de gemeente vanmorgen is over geïnformeerd. (Foto's: gemeente Willebroek)

Burgemeester Eddy Bevers zegt dat er voorlopig geen bijkomende maatregelen nodig zijn: "Het aantal metingen is te beperkt waardoor het Agentschap Zorg en Gezondheid geen advies kan geven. We gaan de vraag stellen om bijkomende staalnames laten doen door OVAM en de Vlaamse Milieumaatschappij. Ook aan de brandweerkazerne na het nieuws over het gebruik van blusschuim dat PFOS bevatte." 

De burgemeester benadrukt dat het probleem zich niet situeert in de woonwijk De Naeyer, waar vroeger de fabriek stond: "De vervuiling doet zich voor in de Fabrieksloop, een beek die het afvalwater afvoerde van de fabriekssite. En ook in het provinciaal domein Broek De Naeyer, waar de bezinkputten van de fabriek zich bevonden."

De papierfabriek De Naeyer in Willebroek werd eind 19de eeuw opgericht. In 2004 sloot ze definitief de deuren.