8u30

Observatiewoning voor 't Zwart Goor

Dienstverleningscentrum 't Zwart Goor heeft als eerste instelling in de provincie een observatiewoning. Die is bedoeld voor tijdelijke observatie en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen. Tijdens de opname wordt er een ondersteuningsplan uitgewerkt. Dat wordt dan uitgetest en, indien nodig, bijgestuurd.