13u49

Nieuwe vis in Grobbendonk

Vandaag wordt er nieuwe vis uitgezet in de sasput in Grobbendonk. Het gemeentebestuur van de gemeente knapte begin dit jaar de omgeving van de sasput grondig op. Ze zorgden ervoor dat slib werd weggeruimd en afgevoerd. Visplaatsen werden hersteld en er werd een pad aangelegd voor rolstoelgebruikers zodat de sasput ook voor hen toegankelijk wordt. De sasput is een restant van een oude verbindingsarm voor scheepsvaart. Na het dempen van het kanaal werd de sasput in de jaren 70 ingericht als visvijver.