9u02

Nieuwe verkaveling versterkt kern Breendonk

De gemeenteraad heeft de aanbestedingsbundel voor de aanleg van de weg en riolering in de verkaveling Schaafstraat in Breendonk goedgekeurd. De bouwaanvraag wordt binnenkort ingediend. Daarmee is het startschot voor de concrete ontwikkeling gegeven. De nieuwe verkaveling wordt een gemengde wijk. De gemeente verkoopt 23 kavels voor eengezinswoningen. De sociale huisvestigingsmaatschappij Eigen woning bebouwt 8 kavels met 16 sociale woningen. Tenslotte kunnen ook nog 8 private percelen ontwikkeld worden. Een begroeide dijk tussen de A12 en de verkaveling dempt het geluid en het nieuwe speelbos met waterbuffer vormt een natuurlijke groene zone tussen de percelen en de A12.