10u16

Nieuwe overlastactie in Putte en Bonheiden: 12 zaken gecontroleerd

Na de actie van vorige maand heeft politiezone Bodukap afgelopen weekend opnieuw nachtwinkels en andere horecazaken die gekoppeld kunnen worden aan overlast gecontroleerd. In de buurt van de nachtwinkels werd al regelmatig overlast vastgesteld. Het gaat dan over zaken zoals nachtlawaai, foutparkeren, sluikstorten, wildplassen, vechtpartijen,… die veroorzaakt worden door bezoekers van deze winkels. Deze keer werden er 12 handelszaken gecontroleerd in Putte en Bonheiden.

In totaal werden er zeven verschillende inbreuken op de arbeidsreglementering vastgesteld door RVA, dit gaat onder andere om inbreuken op deeltijdse tewerkstelling en studentencontracten. 

Op drie plaatsen is de Douane overgegaan tot inbeslagname van tabaksproducten. Vier zaken hadden geen vergunning om alcohol of tabak te verkopen. Verder werd er in een handelszaak één persoon aangetroffen die illegaal in het land verbleef.  Hij werd ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Voor de actie werd opnieuw samengewerkt met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en Douane en Accijnzen.