18u39

Nieuwe basisschool in Turnhout tegen 2024

GO! Scholengroep Fluxus heeft een aanvraag ingediend om een basisschool te starten op Campus Zenit aan de Merodelei in Turnhout. Het zou de vierde school zijn in Turnhout van de scholengroep. Er zijn ook plannen voor een eerste graad A-stroom van het secundair onderwijs.

Turnhout kampt met een groot capaciteitstekort in de scholen. In het voorjaar werd een task force ‘capaciteitsnoden’ opgericht met daarin schepen van onderwijs Marc Boogers en vertegenwoodigers van de scholen en netten. 

Op termijn zouden er 540 plaatsen te weinig zijn. GO! Scholengroep Fluxus speelt daarop in. Op dit moment heeft Campus Zenit alleen secundair onderwijs en  volwassenonderwijs.

Tegen september 2024 zouden enkele leegstaande ruimtes worden omgevormd tot een basisschool met op termijn plaats voor 216 leerlingen. In 2024 wordt gestart met een kleuterschool. Die zal geleidelijk uitgroeien tot een volwaardige basisschool. Op hetzelfde moment start ook de eerste graad van het middelbaar onderwijs.

Foto: RTV