10u02

Nieuw bos op drie locaties in Mechelen

Mechelen is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de stad verder te vergroenen. Dit jaar worden nog drie extra percelen bebost. Het gaat om projecten in Muizen, Leest en Mechelen-Noord. De percelen zijn in totaal 1 hectare groot.

In Muizen gaat het om een perceel van 1200 m² tussen KFC Muizen en de bestaande boszone. Dit zal in de nieuwe plannen voor Spreeuwenhoek deel uitmaken van de groene slinger die verbonden wordt met het bos van Betzenbroeck en zo verder tot het centrale park in Ragheno. In Leest wordt een gebied van 6600 m² dat aansluit op het Thiebroekbos en rondom het voetbalveld van Rapid Leest bebost. De oude parkingzone langs de vaart hoort hier niet bij, maar kan op een later moment een onthardingsproject worden. Tenslotte worden bomen geplant in de Vrouwvlietvallei aan het kruispunt van de Ziekebeemden- en Kadodderstraat in Mechelen-Noord. Hier gaat het om 1300 m² extra bos.

De kostprijs voor het plantgoed wordt geschat op ca. 4000 euro. Ook in de begroting voor de komende jaren wordt jaarlijks 100.000 euro extra uitgetrokken voor nieuwe bebossing in de stad en de dorpen.