15u23

Nieuw bedrijvenpark verrijst op Mylène-site

De voormalige site van Mylène aan de Liersesteenweg in Heist-op-den-Berg wordt Bedrijvenpark Bergebeek. Jeni Real Estate herontwikkelt het terrein van zo'n 90.000 m2. Er komen verschillende bedrijfsgebouwen met ruimte op maat.

De afbraakwerken op het park zijn al uitgevoerd en er is een vergunning voor de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg. In een eerste fase worden twee bedrijfsverzamelgebouwen en een zestal gekoppelde bedrijfsgebouwen gebouwd. Het gaat 15.000 m2 met bedrijfsruimte specifiek voor Heistse ondernemers.