5u06

Niet meer blauw, maar meer vrouw op straat

Niet 'Meer blauw op straat', maar wel 'Meer vrouw op straat'. Dat lijkt wel het motto van de politie Geel-Laakdal-Meerhout. Want maar liefst 41 procent van de medewerkers van de politiezone is een vrouw. En dat heeft volgens de zone niets te maken met quota, maar is doorheen de jaren natuurlijk gegroeid. Op die manier geeft de politie ook het goede voorbeeld op deze Internationale Vrouwendag.
insluiten