8u55

Natuurpark Rivierenland kandidaat voor groot Vlaams natuurgebied

Natuurpunt Mechelen, het Agentschap Natuur en Bos en de stad Mechelen hebben vanmorgen het plan voorgesteld voor een mogelijk nieuw groot beschermd natuurgebied. Enkele versnipperde stukken natuur zouden worden samengevoegd tot één groot aaneensluitend gebied, dat zich ook uitstrekt over de buurgemeenten van Mechelen .

Op 19 april 2021 werd door Vlaanderen de open oproep voor Nationale Parken gelanceerd. De komende jaren moeten er vier Nationale Parken uit de oproep voortkomen. Beschermd Natuurpark Rivierenland besloot Vlaanderen zijn honger naar natuuruitbreiding te tonen en ook zijn kandidatuur in te dienen.

Tijdens de zomermaanden werd hard gewerkt aan de conceptnota die tegen 15 september moet ingediend en aan de vereiste uitbreiding van onze gebiedscoalitie. In de komende maanden zal een onafhankelijke jury van experten uit binnen- en buitenland de plannen van de negen kandidaat-parken beoordelen. De kandidaten die doorgaan ontvangen  een subsidie van 100.000 euro per kandidaat.

Midden 2023 volgt de eigenlijke erkenning van de 4 'Nationaal Park(en)' in Vlaanderen.