13u28

Mensen met downsyndroom helpen bij Het Kunstuur

Vandaag was het Wereld Downsyndroomdag, een dag waarop wereldwijd extra aandacht wordt geschonken aan mensen met het downsyndroom. Bij het Kunstuur in Mechelen bijvoorbeeld lieten ze drie mensen met het downsyndroom een hele dag meedraaien aan de balie van het museum.

Het gaat om een initiatief van Het Kunstuur en de vzw Sjarabang, een inclusief atelier dat mensen met een verstandelijke beperking in contact laat komen met kunst. Straks meer in RTV Vandaag.