1u17

Meer fietsen, gratis naar de kermis !

CD&V-Groen Putte wil kinderen aanzetten om meer met de fiets naar school te gaan. De partij wil dat doen aan de hand van een fietsregistratiesysteem, waarbij de kinderen die met de fiets komen jetons kunnen sparen voor de plaatselijke kermissen. Het initiatief draagt niet enkel bij aan het milieu, volgens de partij zullen de kermissen daardoor ook heropleven.
insluiten