8u53

Mechelen zoekt concessiehouder voor kapel en keuken Sinte-Mettetuin

Stad Mechelen zoekt een concessiehouder voor de keuken (de voormalige beenhouwerij van de remise) en de kapel in de Sinte-Mettetuin. Het is de bedoeling dat de nieuwe uitbater hier een commerciële of een horecafunctie in onderbrengt.

Momenteel is er in het gebouw een goed ingerichte keuken aanwezig. De nieuwe uitbater moet een commerciële of een horecafunctie vervullen die past in de Sinte-Mettetuin en ook rekening houden met de openingsuren en -dagen van de tuin”, zegt Koen Anciaux, schepen van Gebouwen en Eigendommen. De stad vraagt een concessievergoeding van minimum 250 euro per maand. Daar komt nog een forfaitair bedrag bij voor de nutsvoorzieningen. De duur van de concessie is negen jaar met mogelijkheid tot opzegging tegen het einde van elke drie jaar.

De concessieleidraad moet nog worden goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn eind april. Na publicatie kunnen kandidaten zich melden.