23u13
De wereld vandaag
dinsdag 17 mei
23°C
1 km

Mechelen verwerft perceel bos tussen Ragheno en Spreeuwenhoek

De stad Mechelen koopt een perceel bos aan van 5.593 m² tussen de Muizenvaart en de Leuvensesteenweg, net ten zuiden van het projectgebied Ragheno. Het perceel dat nu aangekocht wordt ligt in een omgeving van verschillende beboste percelen. De laatste jaren heeft de stad hier verschillende aankopen gedaan, waardoor het bos gevrijwaard kan worden en als één geheel beheerd. De stad betaalt 17.000 euro voor dit perceel.

Het perceel ligt op een sleutelpositie voor de creatie van een natuurzone tussen Ragheno en Spreeuwenhoek. De nieuwe wijk Ragheno krijgt een groot centraal park en ook in het nieuwe Spreeuwenhoek is er ruimte voor een aaneengesloten groene ruimte.

Tussen deze beide wijken liggen de bossen en de natuur van het Bos van Betzenbroeck. Deze drie gebieden zullen samen een uitgebreide groene structuur vormen die van het station tot aan Planckendael loopt. Ook de Hanswijkbeek loopt over het perceel in kwestie, wat mogelijkheden biedt om deze beek in ere te herstellen en er een wandelpad langs te creëren.

 

Foto: schepenen Patrick Princen en Koen Anciaux