14u16

Mechelen gebruikt grondwater werven tegen droogte

De stad Mechelen is met een proefproject gestart om grondwater te hergebruiken in periodes van droogte. Aan 2 werfzones heeft ze containers geplaatst die het grondwater opvangen dat normaal in de riolering terecht komt. Landbouwers, de groendienst of zelfs inwoners kunnen daar dan water uit halen wanneer ze dat bij droogte nodig hebben. Voorlopig gaat het om een testopstelling. Maar als er echt watertekorten zouden komen, wil de stad elke aannemer verplichten om z'n grondwater te recupereren.
insluiten