2u13

Luminus in beroep tegen geweigerde windturbine in Mol

Luminus start bij de Vlaamse regering een beroepsprocedure op om een windturbine te mogen bouwen op de bedrijfsterreinen van AGC Glass in Mol-Gompel. Eerder gaf het gemeentebestuur een negatief advies en werd de vergunningsaanvraag geweigerd door de deputatie van de provincie Antwerpen. Tegen de aanvraag kwam heel wat protest uit de buurt omdat de windmolen veel te dicht bij de huizen zou staan.

In het verzoekschrift motiveert Luminus waarom de windturbine volgens de eigen inzichten wel een omgevingsvergunning zou moeten krijgen. Luminus vraagt aan de Vlaamse regering om de beslissing van de deputatie te vernietigen en om alsnog een vergunning af te leveren voor de bouw en exploitatie van deze windturbine in Gompel.

Het gemeentebestuur volgt de beroepsprocedure bij de Vlaamse regering nauwgezet op. Op basis van de beslissing van de Vlaamse regering bekijken ze wat de aangewezen volgende stappen zijn.