22u36
De wereld vandaag
dinsdag 17 mei
23°C
2 km

Lille onderzoekt mogelijkheid zone 30 op gewestwegen: "Veiligheid komt hier in gedrang"

Het gemeentebestuur van Lille werkt aan een nieuw mobiliteitsplan. Daarin wordt onderzocht of er op de 4 gewestwegen in de dorpskernen een zone 30 kan ingevoerd worden en het doorgaand vrachtverkeer zo veel mogelijk te weren. Daarnaast wil de gemeente ook een goeie busverbinding met (het station) in Tielen.

Lille ligt als gemeente tussen de twee snelwegen (E34 en E313) in, dat zorgt voor heel wat doorgaand verkeer in de dorpskernen. "De verkeersleefbaarheid én verkeersveiligheid komt hierdoor in het gedrag, niet alleen op onze grote assen, maar ook in onze woonstraten en wijken," zegt schepen Luc De Backer.

Na onder meer bevragingen bij inwoners is het nieuwe mobiliteitsplan woensdagavond op de gemeenteraad voorlopig vastgelegd. In totaal bevat het nieuwe plan een honderdtal acties voor de korte, middellange en lange termijn.

De gemeente wil daarbij vooral inzetten op duurzame verplaatsingsmethodes. Zo is Lille vragende partij voor een goede snelbusverbinding via de snelweg naar Antwerpen en wil de gemeente ook voor het station van Tielen een busverbinding met de gemeente.

Zone 30

Daarnaast wil de gemeente ook onderzoeken of er een zone 30 ingevoerd kan worden op alle vier de gewestwegen in de kernen. 

"Samen met de provincie en de vervoersregio willen we het doorgaand verkeer en zeker het doorgaand vrachtverkeer sterk verminderen door betere routes op te zetten, al dan niet met ANPR", zegt burgemeester Marleen Peeters. "We nemen ook de plannen op die voortvloeiden uit het wensbeeld Lille – Poederlee om veiligere pararelroutes te maken voor fietsers."