7u37
woensdag 30 november
7°C
139 km

Kruik met urine en haken hield heksen weg

De archeologen van het Vlaams Erfgoed Centrum hebben tijdens een opgraving in 2020 aan het Zegeplein in Turnhout een heel bijzondere vondst gedaan. Na twee jaar onderzoek is nu bevestigd wat de archeologen toen al vermoeden: ze hebben de eerste, Europese 'witch bottle' of heksenfles gevonden.

‘Witch Bottles’ of heksenflessen zijn een gekend fenomeen in de Britse archeologie. Het gaat om kruiken, gebruikt om hekserij te weren. Op het Europese vasteland zijn er nog geen gevonden… tot nu.

De Kempense heksenfles werd vermoedelijk omstreeks het tweede kwart van de 16e eeuw in de omgeving van Keulen geproduceerd. Ze werd in het verleden volledig intact begraven, maar bij de werken in 2020 heeft de kraanbak er een barst ingeslagen. Straks meer in RTV Vandaag.

Foto: RTV