18u08

Kleine Netevallei krijgt nieuwe uitbreidingskansen op site Goormans

De Vlaamse Waterweg heeft de site Goormans aan de Broechemsesteenweg in Nijlen aangekocht. Het gaat om de zone tussen de Kleine Nete en het Netekanaal. De aankoop biedt heel wat mooie kansen voor de natuur in dit gebied.

De nieuwe eigenaar, Vlaamse Waterweg, zal eerst de gebouwen afbreken. Zo kan de site dienstdoen als werfzone voor de toekomstige werken aan de nieuwe brug. Op die manier blijft de gevoelige natuur in de buurt onaangeroerd bij de werken aan de nieuwe brug. Die werken staan gepland voor 2022. Als die klaar zijn, dan zal het gebied een belangrijke functie krijgen binnen de vallei van de Kleine Nete.

Waardevol gebied voor de natuur

Binnen het project ‘Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’ zijn de voorbije jaren al meerdere stappen gezet om bijkomende natuurwaarden en extra waterberging te realiseren. De verwerving van site Goormans biedt bijkomende kansen om het valleigebied te ontsluiten. Bezoekers krijgen er ook informatie over waterberging, klimaatadaptatie, natuurwaarden, ontharding en over de recreatieve troeven van de Kleine Netevallei en de 3 aangrenzende gemeenten Zandhoven, Ranst en Nijlen.