13u40

Kanunnik Luc Terlinden nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel

Paus Franciscus heeft kanunnik Luc Terlinden benoemd tot aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Hij volgt kardinaal Jozef De Kesel op die eervol ontslag krijgt en tot zijn opvolger in functie administrator is van het aartsbisdom.

Het is voor het eerst in bijna een eeuw (sinds kardinaal Van Roey in 1926) dat een priester die nog geen bisschop is, benoemd wordt tot aartsbisschop. Met Brusselaar Luc Terlinden krijgen we een heel jonge aartsbisschop: in oktober wordt hij pas 55 jaar. 

Op 1 september 2021 werd Luc Terlinden door kardinaal Jozef De Kesel benoemd tot vicaris-generaal van het aartsbisdom, moderator van de bisschopsraad en verantwoordelijke van het Vicariaat Opleiding en Vorming voor het Franstalige deel van het aartsbisdom. Hij blijft president van het diocesane seminarie. 

De bisschopswijding en het in bezit nemen van de aartsbisschoppelijke zetel vinden plaats op zondag 3 september om 15 uur in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen. 

Foto: Ipid-Sipi