16u21

Inrichtingswerken in natuurgebied Lovenhoek

De komende maanden zal Natuurpunt belangrijke inrichtingswerken uitvoeren in natuurgebied Lovenhoek in Vorselaar. Het gaat onder andere om het aanleggen van een verbindingsstrook tussen twee open heidegebieden. Aan de Heirbaan wordt een groot chalet verder afgebroken. Het gebouw is helemaal onderkelderd. De afgelopen jaren overwinterden er al vleermuizen. Daarom heeft natuurpunt besloten om de kelder te behouden en hem in te richten als vleermuizenverblijf en helemaal in de werken in het landschap. Tenslotte wordt een terrein aan de rand van het gebied op de Pallaaraard ingericht als een onthaalzone met voldoende parkeerplaatsen.