21u40

Infobordjes Kempense klaprozen geven gesneuvelde soldaten een gezicht

Tegen 11 november moet aan de oorlogsmonumenten in achttien Kempense gemeenten een infobordje staan dat alle omgekomen soldaten opnieuw een verhaal en gezicht geeft. Op die manier willen Erfgoed Noorderkempen, k.ERF, het team Kempense Klaprozen en de gemeenten de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog levendig houden. Via een QR-code en link naar de website ww.kempenseklaprozen.be vind je per soldaat info over zijn leven, militaire loopbaan, en waar mogelijk ook foto’s en documenten. Het eerste bordje zal geplaatst worden aan het oorlogsmonument van Geel aan de Werft.