16u10

Herselt stapt in Diftar-project van IOK

Vanaf 1 januari 2021 betalen de inwoners van Herselt per kilo voor hun restafval en GFT. De gemeente stapt dan in het DIFTAR-project van IOK Afvalbeheer. Ze wil zo haar afvalberg verkleinen en de kosten voor afvalverwerking beperken en eerlijker verdelen. Met DIFTAR heeft iedereen zijn eigen afvalkosten in de hand. Wie goed sorteert wordt beloond, wie dat niet doet, moet meer betalen. In de loop van september krijgen alle inwoners een brief met alle praktische info.