14u18

Greenergy investeert in nieuwere en betere milieutechnieken

Greenergy in Herselt dat sinds 2009 in haar biogasinstallatie mest en organische reststromen (landbouwafval, productieoverschotten,…) verwerkt tot groene energie investeert in een verbeterd vergistingsproces en een verdere verwerking van het restproduct. Zo zal het restwater gezuiverd worden tot herbruikbaar water en ter plekke gebruikt worden in de installatie of in de landbouw. Hierdoor moet er niet alleen minder grondwater opgepompt worden maar zullen er ook minder vrachtwagens door de buurt rijden omdat het water niet meer afgevoerd moet worden Ook de luchtbehandeling wordt nog beter en efficiënter aangepakt waardoor geuroverlast tot het absolute minimum wordt beperkt.