9u04

Gennez in de bres voor Macedonische familie

Sociale huisvestigingsmaatschappij Woonpunt Mechelen verbrak in januari 2014 de huurovereenkomst van een Macedonische familie. Het gezin moet na een verblijfsperiode van 5 jaar haar huis verlaten. Woonpunt baseerde zich daarvoor op een omzendbrief uit 2013 waaruit bleek dat het gezin werd uitgeschreven uit het bevolkingsregister. In oktober 2014 oordeelde de Mechelse vrederechter dat het woonrecht van de familie primeert op haar verblijfsstatus. Het gezin heeft nog altijd een procedure tot erkenning van verblijf lopen. Toch ging Woonpunt in beroep tegen deze uitspraak. Caroline Gennez nam het op voor deze familie en wees in het Vlaams parlement minister Homans op de situatie en het vonnis. Ze vindt het niet correct dat een gezin dat al 5 jaar in Mechelen verblijft en perfect ingeburgerd is, met uit-huiszetting wordt bedreigd. Minister Homans erkent de precedentswaarde van dit vonnis. Gennez hoopt dat zij snel duidelijke instructies geeft aan alle sociale huisvestigingsmaatschappijen waaruit blijkt dat ook voor de minister de huurwet primeert op de vermelde omzendbrief.