9u55

Gemeente sluit laan af: buurtbewoners aan andere kant niet akkoord

Hommeles tussen de buurtbewoners van de Muizenhoekstraat in Muizen en de Guldensporenlaan in Bonheiden. Op vraag van die laatsen heeft de gemeente de laan afgesloten voor autoverkeer omdat ze door de werken aan de Leuvensesteenweg te vaak als sluipweg wordt gebruikt. Maar door het afsluiten van de Guldensporenlaan moeten de buurtbewoners van de aansluitende Muizenhoekstraat nu ver omrijden. En die zijn daar allesbehalve mee akkoord.
insluiten