12u25

Gemeente Bornem in beroep tegen windmolens

De gemeente Bornem heeft beroep aangetekend tegen de vergunning voor een windturbine op een bedrijventerrein langs de R6. De provincie heeft de aanvraag goedgekeurd ondanks het negatief advies van de gemeente. De windmolen zou té dicht bij de bebouwing staan en bij vriesweer kan het ijs van de wieken gevaar veroorzaken.
insluiten