4u21

Geen windmolens langs Rupel in Ruisbroek

De provincie Antwerpen heeft de vergunning voor 2 windturbines op de oever van de Rupel in Ruisbroek geweigerd. De aanvraag kwam van energieproducent Engie. De windturbines zouden 200 meter hoog worden.

Inwoners van de wijk Noeveren in Boom en de wijk Hellegat in Niel, die aan de overkant van de Rupel liggen, vreesden voor geluidshinder en slagschaduw. De gemeenten Niel en Boom dienden dan ook bezwaar in. En ook het Agentschap Natuur en Bos en de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en Milieu Antwerpen gaven negatief advies.

De provincie heeft de bezwaren gevolgd en de vergunningsaanvraag dus geweigerd.

Foto: Archief RTV