9u07

Geen Ommegang in Lier dit jaar door corona

De organisatoren van de Lierse Ommegang komen na overleg met de stad terug op de plannen voor een eerste vijfjaarlijkse editie van de ommegang dit jaar. Die was voorzien voor 3 en 4 oktober maar wordt omwille van de coronacrisis uitgesteld naar volgend jaar.

Afwachten

Het is afwachten hoe corona evenementen in de 2de helft van dit jaar zal beïnvloeden en daarom willen de Lierse gezellen, die de ommegang organiseren, liever het zekere voor het onzekere nemen. Financieel houdt het nu al uitstellen van de ommegang ook minder risico in dan gewoon af te wachten wat het najaar brengt.