6u50

Geen grote versoepelingen, wel voor sporten onder 18 jaar

Gouverneur Cathy Berx heeft vandaag bij alle burgemeesters van de gemeenten uit de arrondissementen Turnhout, Mechelen en Antwerpen gepolst naar hun verzuchtingen over de avondklok, de algemene mondmaskerplicht, het sluitingsuur voor de horeca en andere strenge coronamaatregelen die vorige week woensdag zijn ingegaan.

Persconferentie om 12 uur

Om 12 uur 's middags is er een persconferentie in het Antwerpse provinciehuis.Daar zullen cijfers meegedeeld worden over hoe de burgers in de provincie Antwerpen de coronamaatregelen naleven maar veel mensen kijken hoopvol uit naar versoepelingen.

Vanuit de Kempen en zeker vanuit de gemeenten die ver van Antwerpen liggen, is er veel ongenoegen over het vroege sluitingsuur van de horeca. Ook het recreëren met mondkapje in natuurgebieden of bossen waar je maar af en toe iemand tegenkomt, stuit vaak op onbegrip..Al is er in het algemeen wel een draagvlak bij de bevolking voor strenge maatregelen.

Sporten voor jongeren makkelijker?

Uit gesprekken met burgemeesters menen de krantengroepen op te kunnen maken dat er op sportief gebied versoepelingen zullen komen voor jongeren. Voor profsport zou er geen versoepeling komen en wordt nu al een week gewacht op een regeling vanuit Binnenlandse Zaken voor de provincie Antwerpen.  De avondklok zou zoals aangekondigd voor de volle 4 weken gelden, tot en met 25 augsutus.