11u39

Geelse Gansakkermolen verrijst in 2025 aan Scheldebocht

Wie in 2025 de Schelde afvaart zal ter hoogte van Puurs-Sint-Amands begroet worden door de Gansakkermolen. De windmolen die oorspronkelijk in Geel stond wordt opnieuw opgebouwd in de gemeente aan de Scheldebocht. Stichting Kempens Landschap stelde samen met de gemeente en de Koninklijke Vereniging voor Natuur en Stedenschoon (KVNS) het ambitieuze project voor op Open Monumentendag.

De Gansakkermolen is een windmolen uit 1797 die eeuwenlang mee zijn stempel drukte op het Geelse stadsbeeld. In 1981 werd de molen erkend als beschermd monument. Toch raakte de molen steeds meer ingesloten door bebouwing en raakte hij stilaan in verval. En nu komt de molen dus aan de Scheldebocht. 

De restauratie en heropbouw van de Gansakkermolen wordt geraamd op bijna 1 miljoen euro. Een deel wordt gefinancierd met de erfgoedpremie van het Agentschap Onroerend Erfgoed en door de drie partners.

Een ander deel zouden de partners graag verzamelen via crowdfunding. Op die manier kunnen inwoners van Puurs-Sint-Amands symbolisch mede-eigenaar worden van de windmolen. De inzamelactie zal dit najaar van start gaan.