7u45

Geel zoekt vrijwilligers om wandeltrajecten te controleren

Geel gaat op zoek naar vrijwilligers om haar wandeltrajecten na te kijken. Het gaat het om delen van de wandelnetwerken ‘De Merode’ en ‘Het Grote Netewoud’.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers voeren 3 keer per jaar een controlewandeling uit waarbij ze letten op de staat van de trajecten en bewegwijzering, zwerfvuil, veranderende verkeerssituaties en oneigenlijk gebruik van de weg of het pad.

De vrijwilligers kunnen de vaststellingen doorgeven via een meldingsplatform. Ook suggesties om de kwaliteit verder te verbeteren zijn welkom.

Aanmelden

De stad Geel zal minstens eenmaal per jaar ook een samenkomst organiseren. Zo kunnen de verschillende vrijwilligers elkaar leren kennen en hun ideeën of bevindingen uitwisselen.

Wandelaars die interesse hebben om delen van het wandelnetwerk te controleren kunnen zich melden bij de toeristische dienst en stadsanimatie.