17u46

Geel zet als eerste stad slimme rattenvallen in

Stad Geel startte in september met een proefproject met 5 slimme rattenvallen of SmarTraps zonder gif. De resultaten van deze testperiode waren zeer positief. Daarom kocht de stad intussen al 15 bijkomende gifloze rattenvallen aan. Traditioneel rattenvergif kan in de voedselketen terechtkomen en andere dieren kan aantasten, daarom wil de stad rattenvergif zo snel mogelijk afschaffen.

20 locaties

De nieuwe ‘slimme’ rattenvallen, SmarTraps genoemd, bevinden zich op 20 verschillende locaties in de stad waar regelmatig ratten aanwezig zijn. De vallen worden vanop afstand bestuurd en hebben een ingebouwde software die zorgt voor rapportering. De val werkt eenvoudig. Eerst worden de plaagdieren met voeder in de rattenval gelokt. Via sensoren kan de rattenvanger zien hoe vaak de val bezocht wordt en hoe vertrouwd de rattenpopulatie met de SmarTrap is. Als de dieren na een tijdje geen argwaan meer hebben voor de val activeert de rattenvanger, via internet, de gemotoriseerde valklep vanop afstand. De dieren vallen vervolgens in een container met conserveringsalcohol.

Op deze manier kan de stad de rattenplaag inperken en tegelijk een zicht krijgen op de omvang en de locaties van rattenpopulaties. De eerste resultaten met de SmarTraps zijn zeker positief, zo werden er in de testfase van september tot eind januari 2021 zo’n 90 dode ratten geteld. Sinds februari werkt de stad met 20 vallen en zijn er al 74 ratten gedood. Het is opvallend dat de vallen regelmatig hele nesten ratten bevatten, zo pakt de stad het probleem bij de wortels aan.