18u51
De wereld vandaag
dinsdag 11 mei
18°C
31 km

Geel pakt wateroverlast in Ten Aard aan

Vorige zomer was er meerdere keren wateroverlast in het Geelse gehucht Ten Aard. Dat was grotendeels te wijten aan zware regenval die de waterlopen in de hele regio zwaar belastte. De stad heeft samen met Aquafin het probleem bestudeert en neemt nu gerichte maatregelen.

De stad herstelde ondertussen enkele grachten naast de St.-Hubertusstraat en de baangrachten naast de Turnhoutseweg werden grondig geruimd. Extra maaibeurten in de afwaterende grachten moeten er bovendien voor zorgen dat het water beter doorloopt. Daarnaast wordt de gracht naast Beekhoek binnenkort uitgediept. Hiervoor moest er eerst een herstelling aan de betuining gebeuren zodat de gracht niet direct terug vol met zand loopt.

 

Structurele problemen

Verder zijn er na onderzoek enkele structurele problemen bovengekomen die aangepakt zullen worden. Zo wordt de waterafvoer vanaf de Otterstraat naar Beekhoek verbeterd. Momenteel blijft er in de rioolbuizen water staan. Dat kan opgelost worden met een pompinstallatie of het uitdiepen van grachten. Er wordt ook extra buffer- en infiltratiecapaciteit gezocht en enkele extra afwateringsmogelijkheden bekeken. Tenslotte brengt Aquafin het rioleringssysteem opnieuw digitaal in kaart gebracht en voert er dan simulaties op uit om bijkomende knelpunten vast te stellen. 

Waterplan

Om in de toekomst de gevolgen van de klimaatopwarming op te vangen, heeft de stad Geel aan Aquafin de opdracht gegeven om een waterplan op te maken voor het hele grondgebied. Aan de hand van dat plan kan het bestuur in de toekomst de juiste beslissingen nemen bij grote en kleine bouwprojecten, bij vergunningen, …