22u12
De wereld vandaag
dinsdag 17 mei
23°C
1 km

Geel gaat voor groenere stad

Op de gemeenteraad van Geel is gisteren de aangepaste meerjarenplanning en het beleidsplein ruimte goedgekeurd. Dat zet het licht op groen om de komende tijd in te zetten op ontharding en vergroening van de stad. Nieuwe bouwprojecten moeten dan weer zo weinig mogelijk ruimte innemen. Tegen 2040 wil Geel ook klimaatneutraal zijn.

De stad Geel telt op dit moment zo'n 40.000 inwoners. Volgens voorspelling zou dat aantal tegen 2030 met 12% toenemen. Om de stad leefbaar te houden, werkt de stad aan een strategisch plan voor de toekomst. Om de leefbaarheid te garanderen wil de stad zo veel mogelijk ruimte openlaten.

Dat betekent dat er niet zomaar overal gebouwd zal kunnen worden. Vooral in het stadscentrum binnen de ring en in de kernen van de deeldorpen zijn er nog bouwmogelijkheden. "Maar omdat we zo weinig mogelijk ruimte willen innemen, moeten we ook kijken naar andere, alternatieve bouwvormen zoals hoogbouw, kleinere woningen of appartementen met gedeelde ruimten", klinkt het.

Ontharding en vergroening

In de strijd tegen de klimaatopwarming gaat Geel sterk inzetten op ontharding en vergroening. Daarbij wordt gekeken waar er beton weggehaald kan worden en vervangen door groen en water. Onder meer in de Nieuwstraat zal volgend jaar al een vergroeningsproject aanvatten.

Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een toekomstvisie om ook de as Havermarkt-Werft-Possonsdries te ontharden en te vergroenen. Voor de Havermarkt krijgen de plannen in 2023 concreet vorm.

Tegen 2040 wil Geel ook klimaatneutraal zijn.