12u29

Fietsersbond en de Sint belonen goed verlichte fietsers in Mechelen

De Fietsersbond afdeling Mechelen houdt vandaag een ludieke actie rond fietsverlichting en fietsveiligheid. Ze hadden post gevat op de Fietsostrade F1 tussen de Caputsteenstraat en de Kleine Nieuwedijkstraat in Mechelen. Fietsers die slecht of niet verlicht zijn krijgen een voor- en achterlichtje op de fiets gebonden. Fietsers die wel in orde zijn, worden beloond. Zij krijgen speculaas van de Sint.

Zien en gezien worden

Tijdens de donkere wintermaanden is het voor alle weggebruikers belangrijk om gezien te worden op de weg, dus ook voor fietsers. Door bij deze fietsers meteen fietsverlichting om de fiets te binden, hebben zij geen reden meer om zich nog onverlicht de openbare weg op te wagen.  

Vertragen voor voetgangers

De Fietsersbond vindt het immers belangrijk dat fietsers zich veilig op de weg begeven en rekening houden met de andere weggebruikers.De Fietsersbond kiest kiest dit jaar symbolisch voor de fietsostrade in Nekkerspoel. Ze is tevreden over de ingevoerde voorrang voor fietsers op de Fietsostrade maar wil fietsers vragen om te vertragen aan de kruispunten en voetgangers voorrang te geven op de zebrapaden. 

Net zoals op invalswegen voor auto's, wil de Fietsersbond dat de zebrapaden over de F1 in de Caputsteenstraat en Kleine Nieuwedijkstraat behouden blijven waardoor overstekende voetgangers altijd voorrang blijven hebben op het verkeer op de fietsostrade. De voorrang van voetgangers mag trouwens voor de Fietsersbond dan ook duidelijker worden afgedwongen door verschillende maatregelen. 

Max 30 km/u

Zo heeft de Fietsersbond de provincie en de stad gevraagd om de maximum snelheid van 30 km/u duidelijker aan te geven en om fietsers met gepaste verkeersborden erop te wijzen dat ze een schoolzone en oversteekplaatsen naderen. Daarnaast zijn vertragende wegversmallingen op de fietsostrade bij de kruispunten voor de Fietsersbond evenmin een taboe, aangezien ze op verschillende andere plaatsen ook pleiten voor wegversmallingen voor autoverkeer bij het binnenrijden van woonomgevingen.