1u54

Fietsen barricaderen oversteekplaats slechtzienden in Turnhout

Wegmarkeringen voor slechtzienden zijn onvoldoende bekend of worden nog te vaak genegeerd. De slechtziende Swaan Laurent uit Turnhout kan op bepaalde plaatsen in de stad moeilijk oversteken, omdat sommige mensen met hun fiets de oversteekplaats barricaderen. De Turnhoutenaar vraagt daarom op iets meer begrip voor de andersvalide weggebruiker.
insluiten