15u52

Extra plaatsen voor opleiding Defensie en Veiligheid

Er komen extra plaatsen in de opleiding Defensie en Veiligheid. De opleiding moet leerlingen van het vijfde en zesde middelbaar klaarstomen voor een job bij de brandweer, politie, defensie of als bewakingsagent. Allemaal knelpuntberoepen. Onder meer in het Busleyden Atheneum en bij TSM in Mechelen was de opleiding een schot in de roos. Maar ook het Heilig Graf in Turnhout biedt de opleiding aan.

Omdat er zo veel vraag naar is, wordt het aantal plaatsen in de zestien scholen in Vlaanderen opgetrokken van 550 naar bijna 900 plaatsen. 

Foto: RTV