18u06

Extra maatregelen tegen vervuiling oude brandweersite in Mechelen

De stad Mechelen gaat nog bijkomende maatregelen nemen op de site van de oude brandweerkazerne, na een nieuw advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid over de PFAS-waarden op site. De stof zat in blusschuim die de brandweer gebruikte en heeft de site aan de Dageraadstraat vervuild.

Burgemeester Alexander Vandersmissen licht toe “Op voorstel van onze externe adviseur raadden we de omwonenden alvast aan om preventief geen grondwater meer te gebruiken. Gisteren ontvingen we een advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid met de vraag om in een straal van 100 m rond de site bijkomende preventieve maatregelen te nemen."

Kinderen zullen niet meer toegelaten worden om te spelen op het onverharde terrein van de oude brandweerkazerne en het verharde terrein zal wekelijks nat gespoten worden. Dat zal morgen een eerste keer gebeuren.

In een zone van 100 meter rond de site van de oude brandweerkazerne mogen kwetsbare groepen van de bevolking geen zelf-geteelde groenten meer consumeren en voor iedereen geldt geen eieren van eigen kippen meer consumeren. Verder mag er geen grondwater als drinkwater gebruikt worden en grondwater uit ondiepe putte mag dan weer niet gebruikt worden om de moestuin te sproeien of het zwembad te vullen.

Donderdag is er een eerste infovergadering voor de buurtbewoners. Daar zullen de maatregelen verder worden toegelicht. De stad en het Agentschap Zorg en Gezondheid benadrukken dat het over preventieve maatregelen gaat en dat er zeker geen reden is tot paniek.